32

32

Umowa dożywocia

Na podstawie umowy dożywocia nabywca, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie; w braku odmiennej umowy powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Uwaga! Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta, należy również podać jej numer.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie od Zarządcy Wspólnoty o braku/stanie zaległości czynszowych.

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź zaświadczenie o jego braku (gmina) lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej.
 3. Jeżeli zbywana będzie:
  • cała nieruchomość – wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo),
  • część nieruchomości – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Ponadto:

 1. Jeżeli w księdze wieczystej nie został ujawniony geodezyjny podział nieruchomości:
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział,
  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 2. Jeżeli budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 3. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpi w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego:
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o powierzchni posiadanych użytków rolnych, poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach rolniczych poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym ALBO świadectwo ukończenia nabywcę szkoły średniej/wyższej.

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Umowa dożywocia

Na podstawie umowy dożywocia nabywca, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie; w braku odmiennej umowy powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Uwaga! Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest prowadzona księga wieczysta, należy również podać jej numer.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie od Zarządcy Wspólnoty o braku/stanie zaległości czynszowych.

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 1. Podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne; w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź zaświadczenie o jego braku (gmina) lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej.
 3. Jeżeli zbywana będzie:
  • cała nieruchomość – wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo),
  • część nieruchomości – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Ponadto:

 1. Jeżeli w księdze wieczystej nie został ujawniony geodezyjny podział nieruchomości:
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca ten podział,
  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 2. Jeżeli budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).
 3. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpi w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego:
  • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o powierzchni posiadanych użytków rolnych, poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach rolniczych poświadczone przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym ALBO świadectwo ukończenia nabywcę szkoły średniej/wyższej.

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT