32

32

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą zostać wyodrębnione z nieruchomości budynkowej. W razie wyodrębnienia lokalu właścicielowi tego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Dla wyodrębnionego lokalu zakładana jest osobna księga wieczysta.

Wyodrębnienie lokalu najczęściej poprzedza jego zbycie.

Dokumenty do ustanowienia odrębnej własności lokalu

  1. Zaświadczenie stwierdzające, że wyodrębniany lokal jest lokalem samodzielnym w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zm.) (Starostwo),
  2. Szkic lokalu,
  3. Wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości budynkowej.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą zostać wyodrębnione z nieruchomości budynkowej. W razie wyodrębnienia lokalu właścicielowi tego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Dla wyodrębnionego lokalu zakładana jest osobna księga wieczysta.

Wyodrębnienie lokalu najczęściej poprzedza jego zbycie.

Dokumenty do ustanowienia odrębnej własności lokalu

  1. Zaświadczenie stwierdzające, że wyodrębniany lokal jest lokalem samodzielnym w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zm.) (Starostwo),
  2. Szkic lokalu,
  3. Wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją: „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” (Starostwo).

Uwaga! Należy również podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości budynkowej.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT