32

32

Usługi notarialne Legnica:

Usługi notarialne Legnica:

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych oraz gruntowych, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy o dział spadku, umowy zamiany, umowy spółki, umowy zniesienia współwłasności, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. sporządza poświadczenia (poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia daty pewnej, wzory podpisów, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu, poświadczenia pozostawania przy życiu,),
 4. doręcza oświadczenia,
 5. spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
 6. sporządza protesty weksli i czeków,
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych oraz gruntowych, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy o dział spadku, umowy zamiany, umowy spółki, umowy zniesienia współwłasności, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. sporządza poświadczenia (poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia daty pewnej, wzory podpisów, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu, poświadczenia pozostawania przy życiu,),
 4. doręcza oświadczenia,
 5. spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
 6. sporządza protesty weksli i czeków,
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT