32

32

Zrzeczenie się dziedziczenia

Jest to umowa zawierana za życia spadkodawcy z jego przyszłym spadkobiercą ustawowym, na podstawie której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po spadkodawcy.

Dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia

  1. Odpis aktu zgonu (Urząd Stanu Cywilnego),
  2. Odpisy aktów urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy nie zmieniali stanu cywilnego,
  3. Odpisy aktów małżeństwa (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy zmieniali stan cywilny.
  4. Testament zmarłego, jeżeli został sporządzony.

Uwaga! Należy również podać numer PESEL zmarłego.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Zrzeczenie się dziedziczenia

Jest to umowa zawierana za życia spadkodawcy z jego przyszłym spadkobiercą ustawowym, na podstawie której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po spadkodawcy.

Dokumenty do aktu poświadczenia dziedziczenia

  1. Odpis aktu zgonu (Urząd Stanu Cywilnego),
  2. Odpisy aktów urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy nie zmieniali stanu cywilnego,
  3. Odpisy aktów małżeństwa (Urząd Stanu Cywilnego) – dotyczy spadkobierców, którzy zmieniali stan cywilny.
  4. Testament zmarłego, jeżeli został sporządzony.

Uwaga! Należy również podać numer PESEL zmarłego.

Opłaty

O opłatach za czynności notarialne przeczytacie Państwo na stronie:  Opłaty

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT